Thủ thuật Photoshop

Cách tạo phím tắt trong Photoshop

Cập nhật: 22/04/2011

Hầu như ngày nay, mọi nguời đều sử dụng các phím tắt để thay thế việc sử dụng menu. Phím tắt đã trở nên khá quen thuộc và phổ biến đối với chúng ta. Thế nhưng, khi làm việc nhiều với Photoshop, có một số chức năng không có phím tắt, mà bạn phải thực hiện các chức năng đó một cách thuờng xuyên, vậy phải làm sao cho nhanh? Khi đó bạn sẽ làm gi?

Chi tiết

Tổng hợp một số các trang website về Photoshop

Cập nhật: 27/05/2011

Là một nguời hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, hẳn bạn không ít thì nhiều cũng thủ riêng cho mình một vài trang web về photoshop. Đây là tổng hợp một số các website về Photoshop mà bạn có thể tham khảo thêm, bổ sung vào nguồn tư liệu của mình.

Chi tiết
Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ
| Hướng dẫn
Diễn đàn Kỹ thuật in Việt Nam - Thành lập và điều hành từ năm 2004 bởi Ban Quản Trị kythuatin.com
Giao diện thiết kế bởi công ty Cao Nguyên Xanh - www.caonguyenxanh.com.vn