Illustrator - Corel Draw

Cách tạo phím tắt trong Ai Illustrator

Cập nhật: 22/04/2011

Hầu như ngày nay, mọi nguời đều sử dụng các phím tắt để thay thế việc sử dụng menu. Phím tắt đã trở nên khá quen thuộc và phổ biến đối với chúng ta. Thế nhưng, khi làm việc nhiều với Ai Illustrator, có một số chức năng không có phím tắt, mà bạn phải thực hiện các chức năng đó một cách thuờng xuyên, vậy phải làm sao cho nhanh? Khi đó bạn sẽ làm gi?

Chi tiết
Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ
| Hướng dẫn
Diễn đàn Kỹ thuật in Việt Nam - Thành lập và điều hành từ năm 2004 bởi Ban Quản Trị kythuatin.com
Giao diện thiết kế bởi công ty Cao Nguyên Xanh - www.caonguyenxanh.com.vn